Hướng dẫn cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình

Nắm được quy trình cũng như cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình đúng đắn sẽ giúp dự án của bạn đạt hiệu quả cao nhất. Vậy nội dung cũng như cách thức triển khai một dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ gồm những bước nào? Mời bạn theo dõi nội dung dưới đây để hiểu rõ!

1. Mục đích của việc xác định dự án dầu tư là gì?

Mục đích của việc xác định dự án đầu tư là xây dựng một đề xuất sơ bộ về các biện pháp can thiệp và tiến trình hành động phù hợp nhất, trong một khung thời gian và ngân sách cụ thể, nhằm giải quyết một mục tiêu phát triển cụ thể trong một khu vực hoặc bối cảnh cụ thể. Ý tưởng đầu tư có thể nảy sinh từ nhiều nguồn và bối cảnh. Chúng có thể được rút ra từ kế hoạch, chương trình ngành hoặc chiến lược của một quốc gia, chẳng hạn như theo dõi các dự án hiện tại, hoặc từ các ưu tiên được xác định trong một khu vực nhiều đối tác hoặc đối thoại phát triển địa phương.

2. Các bước lập dự án đầu bao gồm:

Cũng giống như việc lập dự án đầu tư khác, việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thực hiện các công việc sau đây, cụ thể:

 • Nghiên cứu về sự cần thiết đầu tư và quy mô đầu tư;
 • Tiếp xúc, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng vật tư thiết bị cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư;
 • Tiến hành điều tra, khảo sát và lựa chọn địa điểm xây dựng;
 • Lập dự án đầu tư;
 • Gửi hồ sơ, tài liệu dự án đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

Xem thêm: Định mức chi phí tư vấn lập dự án đầu tư là bao nhiêu?

Sau khi hoàn thành các công việc trên, chủ đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được thể hiện bằng hai văn bản:

 • Báo cáo tiền khả thi: Báo cáo tiền khả thi là một báo cáo cung cấp các thông tin chung về dự án. Qua đó, chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ về tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là cơ sở để xây dựng báo cáo khả thi.
 • Báo cáo khả thi: Tập hợp các số liệu, số liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Và như đã nói ở trên, đó cũng là cơ sở để cấp có thẩm quyền thẩm tra, quyết định đầu tư.

3. Nội dung của báo cáo tiền khả thi bao gồm:

 • Nghiên cứu sự cần thiết đầu tư, các điều kiện thuận lợi và không thuận lợi;
 • Quy mô đầu tư dự kiến, hình thức đầu tư;
 • Lựa chọn khu vực xây dựng và ước tính nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở hạn chế tối đa việc sử dụng đất và tác động đến môi trường, xã hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá, đánh giá cụ thể);
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, cơ sở hạ tầng;
 •  Phân tích sơ bộ và lựa chọn các phương án thi công;
 • Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi;
 • Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội của dự án;
 • Xác định tính độc lập trong vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nếu có);
 • Đối với các dự án mua sắm máy móc thiết bị không cần lắp đặt nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chỉ cần giảm thiểu một số điều trên).

4. Nội dung của báo cáo khả thi:

 • Các căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư;
 • Lựa chọn hình thức đầu tư;
 • Chương trình sản xuất và các yếu tố cần đáp ứng (đối với các dự án có sản xuất);
 • Phương án địa điểm cụ thể (hoặc khu vực địa điểm, tuyến xây dựng) phù hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm các tài liệu về lựa chọn địa điểm, bao gồm các giải pháp đề xuất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội);
 • Phương án giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư (nếu có);
 • Phân tích, lựa chọn các phương án kỹ thuật và công nghệ (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có);
 • Phương án kiến trúc, giải pháp công trình, thiết kế sơ bộ các phương án đề xuất, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường;
 • Xác định rõ nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn vốn đầu tư (đối với dự án cần thu hồi vốn đầu tư);

Một dịch vụ tại vietduan.com: Lập dự án đầu tư thành lập cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp

 • Phương án quản lý dự án khai thác và sử dụng lao động;
 • Phân tích hiệu quả đầu tư;
 • Các mốc thời gian chính để thực hiện đầu tư. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư (tùy theo điều kiện cụ thể của dự án). Thời gian khởi công xây dựng (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác (chậm nhất);
 • Đề xuất hình thức quản lý thực hiện dự án;
 • Xác định nhà đầu tư;
 • Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.

5. Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư:

A) Đối với dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công trình hoặc dự án đầu tư mua thiết bị:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận dự án của nhà đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;
 • Dự án đầu tư với các nội dung trên.

B) Đối với dự án đầu tư xây dựng mới:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận dự án của nhà đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;
 • Dự án đầu tư với các nội dung trên;
 • Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch, kiến trúc (nếu có).

  C) Đối với dự án đầu tư nộp lại do điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt:

 • Đơn xin xem xét lại dự án do nhà đầu tư trình quyết định đầu tư;
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh.

6. Số lượng hồ sơ:

 • Các dự án nhóm C: 03 bộ
 • Các dự án nhóm B: 05 bộ
 • Các dự án nhóm A: 07 bộ

7. Kiểm tra hồ sơ:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin xét duyệt dự án đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm có văn bản thông báo với chủ đầu tư bằng văn bản những vấn đề cần bổ sung và chỉ được thông báo một lần.

▶️ Với những thông tin đã chia sẻ phía trên vietduan.com hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho dự án cũng như trong quá trình lập dự án đầu tư. Chắc hẳn bạn cũng đã hiểu cách lập một dự án đầu tư xây dựng công trình gồm những quy trình thế nào rồi chứ? Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn hoặc đang cần tìm một đơn vị lập hồ sơ viết dự án đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 24/7. Trân trọng cảm ơn! ◀️