Mẫu dự án vay vốn ngân hàng chuẩn được sử dụng phổ biến

Mẫu dự án vay vốn ngân hàng chuẩn được sử dụng phổ biến

Mẫu dự án vay vốn ngân hàng chuẩn được sử dụng phổ biến

Mẫu dự án vay vốn ngân hàng chuẩn được sử dụng phổ biến

Dưới đây là bố cục của 1 dự án đầu tư, dự án vay vốn ngân hàng, xin chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. Giới thiệu về chủ đầu tư.

Chủ đầu tư:

Giấy phép ĐKKD số:  ………………. do ……….. cấp ngày ………

Đại diện pháp luật: ……………………..     –  Chức vụ: Tổng giám đốc.

Địa chỉ trụ sở: …………………………….

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.

Tên dự án: ………………………………………………

Địa điểm xây dựng : …………………………………

Hình thức quản lý: …………………………………..

Tổng mức đầu tư: ……………………. đồng. Trong đó:

Vốn tự có (tự huy động : ……………………….. đồng.

Vốn vay tín dụng : ………………………….. đồng.

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.

IV. Các căn cứ pháp lý.

V. Mục tiêu dự án.

1. Mục tiêu chung.

2. Mục tiêu cụ thể.

CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Hiện trạng kinh tế – xã hội vùng thực hiện dự án.

1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.

2. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

II. Quy mô sản xuất của dự án.

1. Đánh giá nhu cầu thị trường.

2. Quy mô đầu tư của dự án.

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.

1. Địa điểm xây dựng.

2. Hình thức đầu tư.

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.

1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

1. Phương án giải phóng và cải tạo mặt bằng.

2. Phương án tái định cư.

3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

II. Các phương án xây dựng công trình.

III. Phương án tổ chức thực hiện.

1. Phương án quản lý, khai thác.

2. Giải pháp về chính sách của dự án.

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.

1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện.

2. Hình thức quản lý dự án.

Chương V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

I. Đánh giá tác động môi trường.

II. Giải pháp phòng chống cháy nổ.

CHƯƠNG V. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án.

II. Khả năng thu xếp vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ.

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án.

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

2. Phương án vay.

3. Các thông số tài chính của dự án.

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

KẾT LUẬN

I. Kết luận.

II. Đề xuất và kiến nghị.

Hy vọng với mẫu dự án vay vốn ngân hàng ở trên sẽ giúp ích được cho bạn. Nếu có nhu cầu lập dự án vay vốn ngân hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng cảm ơn!